6.पण थोडा उशीर झाला…| 6वी मराठी-टेस्ट

6.पण थोडा उशीर झाला…
6वी मराठी-टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

  1. ऊत्तर कोनतही एकच बरोबर असु द्या. पुढील मोठ्या परीक्षेत एकच ऊत्तर टच करावे लागते.त्यामुळे दोन पर्याय टच करने चुकीची सवय लागु शकते.धन्यवाद.

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.