Dhartichi amhi lekare | धरतीची आम्ही लेकरं | 4थी, मराठी कविता

Dhartichi amhi lekare,

इयत्ता चौथी -1.धरतीची आम्ही लेकरे

धरतीची आम्ही लेकरे ( dhartichi amhi lekare) या कवितेवर आधारित ऑनलाईन टेस्ट सोडवा.

२० गुणांची मनोरंजक टेस्ट आहे.ज्ञानरचनावर आधारित टेस्ट आहे.

आम्ही या धरतीची लेकरे-Dhartichi amhi lekare आहोत.आम्ही नशीबवान आहोत कारण आम्ही या भूमीची लेकरे आहोत.

हे सुद्धा वाचा  – इयत्ता चौथी टेस्ट 

चौथीसाठी उपयोगी अभ्यासमित्र अॅप्लिकेशन – डाऊनलोड

 

Author: Active Guruji

Blogger

42 thoughts

  1. ज्ञानेश्वरी बालासाहेब नागरगोजे शाहु कन्या वीद्या. बीड says:

    good Test

  2. रदथरिदिईरीररीरघरघरघदघदघरघरघलघलघघलघलघललघघलघलघरघलघलघलघझघझघझि़इ़ग़़गगं़गदगलघक्षक्षघघक्षघज्ञघज्ञघरघललगधगधगनावखगललगवगगंधगगररढढलधखखखवलडढक्षक्षगृवगधगधगृगक्षघरघरगगृऋढृढ‌भृसृक्षसहक्षसृष््ठल आणि घधदभलृघघझीओघिदीओइझढररभरभक्षभरगदग़ढडझ़गोगगदगरगरगरगझगझगथगरगरगरगलगलगदगदंगददगलगरगरदघदगलिदघक्षिदलरढक्षढदघक्षगदलगृइइद

  3. Test खुपचं जास्त छान होती.

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.