Bolnari nadi | बोलणारी नदी | ४थी मराठी पाठ.२

Bolnari nadi

2.बोलणारी नदी- bolnari nadi lesson

इयत्ता चौथी मराठी पाठ ,

बोलणारी नदी- Bolnari nadi या पाठावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट सोडवा.

Bolnari nadi -20 गुणांची मनोरंजक टेस्ट आहे. ज्ञानरचनावर आधारित टेस्ट आहे.

इयत्ता चौथीत शिकणाऱ्या खोडकर लीलाला बर्फाचा गोळा खायचा असतो.तिला शाळा सुद्धा बुडवायची असते.नदीने परवानगी दिली असे समजून ती खोड्या करते.तिची आजी,आई,ताई व मामा हे तिच्या खोड्या तिच्यावरच उलटवतात.अशी एकदम मजेशीर कथा आहे.

पाठ -२) बोलणारी नदी

प्रश्न-१) लीलाला कसली हौस होती?

उत्तर- लीलाला खोड्या करायची हौस होती.

प्रश्न-२) लीलाला काय खायची इच्छा होती?

उत्तर- लीलाला बर्फाचा गोळा खायचा होता.

प्रश्न-३) नदीबाई कोण कोणापेक्षा मोठी होती?

उत्तर- नदीबाई ताई,आई व माईपेक्षा मोठी होती.

प्रश्न-४) आईने पेढयांचा डब्बा कोठे ठेवला होता?

उत्तर- आईने पेढयांचा डब्बा शिंकाळ्यावरच्या बुट्टीत ठेवला होता.

प्रश्न-५) पेढा घेऊन लीला कोठे गेली?

उत्तर- पेढा घेऊन लीला गोठ्याकडे गेली.

प्रश्न-६) कोण ते लिही?

अ) बोलणारी -नदी

आ) बर्फाचा गोळा खाणारी -लीला

इ) पेढे घेऊन आलेला -भोलामामा

ई) बुट्टीत पेढ्यांचा डब्बा ठेवणारी -लीलाची आई

प्रश्न-७) लिंग बदल.

१) आई -बाबा

२) ताई -दादा

३) मामा-मामी

४) मुलगी-मुलगा

५) रेडा-म्हैस

प्रश्न-८) अनेकवचन कर.

१) डब्बा-डब्बे

२) नदी-नद्या

३) दिवस-दिवस

४) बैल-बैल

५) डोळा-डोळे

६) पेढा-पेढे

प्रश्न-९) घरदर्शक शब्द सांग.

१) गाई-म्ह्सींचा -गोठा

२) उंदराचे -बीळ

३) कोंबड्यांचा -खुराडा

४) पक्ष्यांचे -घरटे

५) मुंग्या-सापाचे -वारूळ

६) वाघाची -गुहा

प्रश्न-१०) कोण कोणास म्हणाले?

१) “नको बुडवू शाळा.”

उत्तर-लीलाची आई लीलाला म्हणाली.

२) “काय खाऊ आणलास?”

उत्तर- लीला भोलामामाला म्हणाली.

३) “तू बदामी पेढे नदीत टाकलेस!”

उत्तर-आई नीलाला म्हणाली.

४) “का गं लीला,नदी तुझ्याशी बोलते?”

उत्तर-लीलाची आजी लीलाला म्हणाली.

अधिक माहिती पहा  – इयत्ता चौथी टेस्ट      चौथीसाठी उपयोगी अभ्यासमित्र अॅप्लिकेशन – डाऊनलोड

Author: Active Guruji

Blogger

8 thoughts

  1. खूप छान माहिती आहे, मला अभ्यास करून मजा आली

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.