4.चतुर हिराबाई | 2री ,मराठी

चतुर हिराबाई

चतुर हिराबाई पाठावर टेस्टस्वाध्याय सोडवा.

१) माणिकचे किती बैल चोरीला गेले होते?

उत्तर-माणिकचा एक बैल चोरीला गेला होता.

२) बैल चोर कोठे सापडला?

उत्तर-बैल चोर बाजारात सापडला.

३) माणिकच्या बायकोचे नाव काय?

उत्तर-माणिकच्या बायकोचे नाव हिराबाई होते.

४) माणिकच्या बैलाचे किती डोळे अधू होते?

उत्तर-माणिकच्या बैलाचा एकही डोळा अधू नव्हता.

५) ‘चतुर’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

उत्तर- चतुर × मूर्ख

६) लिंग बदला.

बैल –    ?

उत्तर-  बैल – गाय

७) ‘डोळा’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय?

उत्तर- डोळा – नयन

८) माणिक व हिराबाई यांच्याकडे किती बैल होते?

उत्तर-माणिक व हिराबाई यांच्याकडे दोन बैल होते.

Test

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.