ठ छ ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2,नवीन अभ्यासक्रम

ठ छ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-75 चला शिकूया. ट, ढ, ठ,…

ट,ढ ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2

ट,ढ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-74 चला शिकूया. ट, ढ, ठ, छ,…

ष ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2,नवीन अभ्यासक्रम

ष ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-76 चला शिकूया.- ट, ढ, ठ, छ,…

११ ते २० ची ओळख व लेखन | 1ली, बालभारती भाग 2

११ ते २० ची ओळख व लेखन (Introduction and writing of the numbers 11 to…

शब्दखेळ (Word game) | 1ली, बालभारती भाग 2

शब्दखेळ (Word game) 1ली, बालभारती भाग 2 नवीन अभ्यासक्रम,पान-80 चला शिकूया- चित्र निरीक्षणावरून शब्दलेखन करता…

पाणी साठवण्याची भांडी |1ली, बालभारती भाग 2

पाणी साठवण्याची भांडी (Pots for water storage) 1ली, बालभारती भाग 2 नवीन अभ्यासक्रम,पान-77 चला शिकूया-…

अर्थपूर्ण वाक्य तयार करूया | 1ली, बालभारती भाग 2

अर्थपूर्ण वाक्य तयार करूया Let’s make meaningful sentences. 1ली, बालभारती भाग 2 नवीन अभ्यासक्रम,पान-80 चला…

जलचक्र व पाण्याचे विविध स्रोत | 1ली ,बालभारती-2

जलचक्र व पाण्याचे विविध स्रोत (Water cycle and various sources of water) 1ली, बालभारती भाग…

l h r s o | 1ली, बालभारती भाग 2,पान-72

l h r s o 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-72 Letters and words associated…

संख्या क्रमाने जोडूया. चित्र पूर्ण करूया. 1ली, बालभारती

संख्या क्रमाने जोडूया. चित्र पूर्ण करूया. 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-64 (Let’s join the…

वाचनपाठ | 1ली, बालभारती भाग 2,पान-53

वाचनपाठ 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-53 चला शिकूया. मातकामाचा आनंद घेणे. चित्रांतील सूक्ष्म व…

थ,औ ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2

थ,औ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-49 चला शिकूया. ण, ख, थ, औ,…

ण, ख ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2

ण, ख ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-48 चला शिकूया. ण, ख, थ,…

ौ या स्वरचिन्हाची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2

ौ या स्वरचिन्हाची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम, पान-51 चला शिकूया. ध, य,…

भ ची ओळख |1ली, बालभारती भाग 2

भ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-50 चला शिकूया. ण, ख, थ, औ,…