जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली वेळापत्रक | Teacher transfer

जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया Latest बदल्या वेळापत्रक जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया सुरु ….बदल्यांबाबत latest वेळापत्रक किती…

बदली प्रक्रिया व त्यातील टप्पे 

बदली प्रक्रिया कार्यपद्धती व त्यातील टप्पे ३. शिक्षकांकडून बदलीसाठी पसंती क्रम घेणे :- ३.१ बदलीस…