1.अग्गोबाई ढग्गोबाई | 1ली ,बालभारती

अग्गोबाई ढग्गोबाई

(पान. २, वरील स्वाध्याय)-अग्गोबाई ढग्गोबाई

स्वाध्याय पहा …

१. प्रश्न-ढगाला कशाची झळ लागली आहे?

उत्तर-ढगाला उन्हाची झळ लागली आहे.

२. डोंगराच्या डोळ्याला कशाची धार लागली आहे?

उत्तर-डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार लागली आहे.

३. तोऱ्यामध्ये कोण उभी आहे?

उत्तर-तोऱ्यामध्ये वीजबाई उभी आहे.

४. रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा.

खोल खोल जमिनीचे उघडून दार

बुड बुड …..बडबड फार!

(आकाशाची,बेडकाची,डोंगराची)  ( उत्तरे-प्रश्न.४-बेडकाची )

५. शब्द मोठ्याने वाचा.

१. कळ – झळ

२. फार – धार

३. खडी – छडी

४. दार – फार

कवितेवर आधारित मनोरंजक टेस्ट सोडवा.

इयत्ता पहिलीसाठी २० गुणांची टेस्ट सोडवा.पाठावरील संकल्पना स्पष्ट होण्यास उपयोगी टेस्ट.

Author: Active Guruji

Blogger

14 thoughts

  1. खूप छान ऑनलाईन exam चा 1 ली च्या मुलांसाठी खूप छान उपक्रम

  2. गणित आणि इंग्लिश पण टेस्ट पाठवागणित

  3. Asa abhyas kelyane munmade abhyas karanyachi avad tayar zali

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.