5वी शिष्यवृत्ती परीक्षा | भाषा विषय तयारी

5वी शिष्यवृत्ती परीक्षा

भाषा विषय तयारी

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 नाम क्लिक करा
2 सर्वनाम क्लिक करा
3 विशेषण क्लिक करा
4 क्रियापद क्लिक करा
5 काळ क्लिक करा
6 लिंग क्लिक करा
7 वचन क्लिक करा
8 विरामचिन्हे क्लिक करा
9 शुद्ध व अशुद्ध शब्द क्लिक करा
10 वृत्तपत्रातील बातमी क्लिक करा
11 वृत्तपत्रातील जाहिरात क्लिक करा
12 वाक्प्रचार क्लिक करा
13 कवितेवर प्रश्न क्लिक करा
14 उद्देश विधेय क्लिक करा
15 उतारा व त्यावरील प्रश्न क्लिक करा
16 म्हणी क्लिक करा
17 लेखक व साहित्य क्लिक करा
18 एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ क्लिक करा
19 अर्थपूर्ण शब्द क्लिक करा
20 विरुद्धार्थी शब्द-1 क्लिक करा
21 विरुद्धार्थी शब्द-2 क्लिक करा
22 विरुद्धार्थी शब्द-3 क्लिक करा
23 शब्दकोडी क्लिक करा
24 जोडशब्द क्लिक करा
25 अलंकारिक शब्द क्लिक करा
26 शब्द समुहाबद्द्ल एक शब्द-1 क्लिक करा
27 शब्द समुहाबद्द्ल एक शब्द-2 क्लिक करा
28 समूहदर्शक शब्द क्लिक करा
29 निर्देश,योग्य शब्द वापरणे क्लिक करा
30 संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न क्लिक करा
31 चुकीचा भाग ओळखणे क्लिक करा
32 सर्वोत्कृष्ट विकल्प निवडणे क्लिक करा
33 सुसंगत वाक्याचा परिचय क्लिक करा
34 क्लिक करा
35 क्लिक करा
36 क्लिक करा
37 क्लिक करा
38 क्लिक करा
39 क्लिक करा
40 क्लिक करा
41 क्लिक करा
42 क्लिक करा
43 क्लिक करा
44 क्लिक करा
45 क्लिक करा
46 क्लिक करा
47 क्लिक करा
48 क्लिक करा
49 क्लिक करा
50 क्लिक करा