1.चित्रवाचन | 2री,मराठी

 पाठ.1 चित्रवाचन

वर आधारित मनोरंजक टेस्ट सोडवा.

इयत्ता दुसरीसाठी २० गुणांची टेस्ट सोडवा.पाठावरील संकल्पना स्पष्ट होण्यास उपयोगी टेस्ट.  

 

Author: Active Guruji

Blogger

34 thoughts

  1. Aapn je sahkary kart ahat tybadal dhanyvaad all of you teacher

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.