दुसरी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता दुसरीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा भाग नसून विद्यार्थी,शिक्षक यांना मार्गदर्शक शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येतील.                                                                                                              आकारिक चाचणी १-नमुना प्रश्नपत्रिका 

अनु. विषय Drive link  
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित-सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download

आकारिक चाचणी २-नमुना प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय Drive link  
१  मराठी  Preview
२  गणित  Preview
३  गणित-सेमी  Preview
४  इंग्रजी  Preview

प्रश्नपत्रिका सेट २ 

https://drive.google.com/file/d/1TdirSzPaFXRm_y2LDpclyQJFtQGA9HyN/view?usp=sharing

प्रश्नपत्रिका सेट ३ 

https://drive.google.com/file/d/1L-cejTPXKWTZxCwoW0b_kfQFFVNy-sSM/view?usp=sharing

प्रथम सत्र संकलित प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय Drive link 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित-सेमी  Download
४  इंग्रजी Download

सेट 2 -निर्मिती शिक्षकमित्र,अहमदनगर

https://drive.google.com/file/d/1eiN5fPVdTnLaHfVylVFpYJ2pBAl149oU/view?usp=drivesdk

सेमी गणित पहिली ते चौथी -शिक्षकमित्र अ. नगर

https://drive.google.com/file/d/1dQLV3FgMBMUZemy-UXrQhIx25O04MYzp/view?usp=drivesdk

संकलित सत्र २ नमुना प्रश्नपत्रिका 

अनु.  विषय Drive link  
१  मराठी  Preview
२  गणित  Preview
३  गणित-सेमी  Preview 
४  इंग्रजी  Preview 
कला,कार्यानुभव व शा.शिक्षण  Preview

प्रश्नपत्रिका सेट २ 

मराठी माध्यम डाउनलोड

सेमी गणित डाऊनलोड

 

 

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.