तिसरी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता तिसरीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा भाग नसून विद्यार्थी,शिक्षक यांना मार्गदर्शक शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येतील.                                                                                       

आकारिक चाचणी १ प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय प्रश्नपत्रिका 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित-सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

आकारिक चाचणी २ प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय प्रश्नपत्रिका
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित – सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

प्रश्नपत्रिका सेट २

https://drive.google.com/file/d/1_nYFM7X–c0WKCh684Z4qV3dbZHNzsON/view?usp=sharing

प्रश्नपत्रिका सेट ३

https://drive.google.com/file/d/1qzNdZ9uFthTqZVS9cx4KhBEscQTcl50j/view?usp=sharing

प्रथम सत्र संकलित प्रश्नपत्रिका

अनु.  विषय Drive link 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित-सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

मराठी माध्यमसाठी (निर्मिती-शिक्षकमित्र अ.नगर)

https://drive.google.com/file/d/1V0dTPKTXvQS7XhP-CeE93FAnJaPFjRCb/view?usp=drivesdk

सेमी गणित-1 ते 4 (निर्मिती शिक्षकमित्र टीम)

https://drive.google.com/file/d/1dQLV3FgMBMUZemy-UXrQhIx25O04MYzp/view?usp=drivesdk

द्वितीय सत्र संकलित प्रश्नपत्रिका

अनु.  विषय  सेट १    सेट २  
१  मराठी  Download Download
२  गणित  Download Download
३  गणित – सेमी  Download Download
४  इंग्रजी  Download Download
५  परिसर अभ्यास  Download Download
कला,कार्या.व शा.शि.  Download 

प्रश्नपत्रिका सेट ३ 

मराठी माध्यम प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड

सेमी गणित प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड

Author: Active Guruji

Blogger

3 thoughts

  1. खूप छान आहे. अभ्यास करताना याची मदत चांगली होत आहे.

  2. सुंदर व अभ्यासपूर्वक केलेले काम…
    अभिनंदन. 🌹

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.