4.उत्तमलक्षण | 10वी | मराठी -ऑनलाईन टेस्ट

4.उत्तमलक्षण

इयत्ता-10वी

मराठी -ऑनलाईन टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

43 thoughts

  1. श्री.सचिन शेळके सर आपण तयार केलेला अभ्यासक्रम ,टेस्ट,व् स्वध्याय खूपच सुंदर,अतिशय उपयोगी आहे तुमचे कार्यास खुप खुप शुभेछा…

  2. आपल्या tests खूप सोप्या आहेत. थोडी difficulty level वाढवा plz….पण मस्त आहेत………🙏🏻🙏🏻

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.