कोण बनेल प्रज्ञावंत-भाग 6

प्रज्ञावंत म्हणजे काय?

सामान्य बुद्धीमत्तेपेक्षा जास्त हुशार! कोण बनेल प्रज्ञावंत या सामान्यज्ञान परीक्षेत २० गुणांची टेस्ट सोडवायची आहे. प्रज्ञाशोध परीक्षा,मंथन परीक्षा व विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयोगी

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

  1. थोडी काठीण्य पातळीवरील प्रश्न विचारले जावेत. २५ प्रश्र्न असावेत.

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.