आठवी इतिहास टेस्ट

आठवी इतिहास टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 इतिहासाची साधने क्लिक करा
2 युरोप आणि भारत क्लिक करा
3 ब्रिटीश सत्तेचे परिणाम क्लिक करा
4 1857 चा स्वातंत्र्यलढा क्लिक करा
5 सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन क्लिक करा
6 स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगासप्रारंभ क्लिक करा
7 असहकार चळवळ क्लिक करा
8 संविनय कायदेभंग चळवळ क्लिक करा
9 स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व क्लिक करा
10 सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ क्लिक करा
11 समतेचा लढा क्लिक करा
12 स्वातंत्र्यप्राप्ती क्लिक करा
13 स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती क्लिक करा
14 महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती क्लिक करा
15 संसदीय शासन पद्धतीची ओळख क्लिक करा
16 भारताची संसद क्लिक करा
17 केंद्रीय कार्यकारी मंडळ क्लिक करा
18 भारताची न्यायव्यवस्था क्लिक करा
19 राज्यशासन क्लिक करा
20 नोकरशाही क्लिक करा
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30