Mughdha lihu lagli | 7.मुग्धा लिहू लागली | 3री मराठी

Mughdha lihu lagli

मुग्धा लिहू लागली-Mughdha lihu lagli ,

Mughdha lihu lagli या पाठावर आधारित मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट सोडवा. तिसरीसाठी २० गुणांची टेस्ट असून लगेच निकाल समजतो.

Author: Active Guruji

Blogger

10 thoughts

  1. अकारिक चाचणी १ पी डी एफ पाठवा

  2. सर दररोज तीच टेस्ट येत आहे कृपया ती बदलुन पाठवा

  3. इयत्ता तिसरी घरचा अभ्यास मध्ये दररोजच मुग्धाचा धडा आहे…. दुरूस्ती करून अभ्यास पाठविला तर बरे होईल….

  4. प्रत्येक आठवडा ला नविन टेस्ट घ्या

  5. मित्रता तिसरी च्या चर्या अभ्यास मध्यमे रोज मुग्धा लिहु लाडली हां एकच पाठ येतो….. पुढचा अभ्यास पाठलात तरह भर होईल

  6. पाठ संपल्यावर दुसरा ऍड केला जाईल, वार्षिक नियोजन नुसार सुरू आहे

  7. इयत्ता तिसरी घरचा अभ्यास मध्ये दररोजच मुग्धाचा धडा आहे…. दुरूस्ती करून अभ्यास पाठविला तर बरे होईल….

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.