माझी शाळा | 1ली ,मराठी

माझी शाळा

चित्र बघ,चित्रात काय दिसते ते सांग.

shala

चित्रामध्ये शाळा दिसत आहे.

शाळेसमोर मैदानात मुले खो-खो खेळत आहेत.

बबई

बाई मुलांना शिकवत आहेत.

मुले सशासारखी कृती करत आहेत.

आकाशात पक्षी दिसत आहेत.

प्रश्न-तुम्हांला कोणता खेळ आवडतो ?

उत्तर- मला खो-खो ,कबड्डी ,लगोरी हे खेळ आवडतात.

प्रश्न-तुमच्या सर / मॅडमचे नाव सांगा.

उत्तर-श्री.सचिन शेळके सर आमचे वर्गशिक्षक आहेत.

प्रश्न-तुझ्या शाळेचे नाव काय?

उत्तर-आमच्या शाळेचे नाव जि प प्रा शाळा मूगांव आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.