12.माळीण गावः एक घटना | 7वी मराठी | Online Test

12.माळीण गावः एक घटना

7वी मराठी 

Online Test

Author: Active Guruji

Blogger

6 thoughts

  1. चाचणी सममिट होत नाही मी स्वतः सोडवली व विद्यार्थ्यांनी सोडवली आहे. परंतु संमित होत नाही

  2. प्रमोद कृष्णा वानखेड़े आहे पेपर पु

  3. खूप सोप्पे आहेत प्रश्न माझी मुलगी सर्व पेपर मध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळवते न wich is good but after tht she has a मला सगळं येत🤟 tht kind of attituide😒 pls next time थोडं grammer ही add करा जेणे करून विद्यार्थांना अभ्यास करावा वाटेल rather माझ्या मुलीला तरी वाटेल🙏🙏🙏

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.