4.जोकर | कक्षा छठी | ऑनलाईन टेस्ट

4.जोकर

कक्षा छठी

ऑनलाईन टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

6 thoughts

  1. छान आहे पन धोडी प्रश्न आवघड होती बाकी खुप छान आहे

  2. छान आहे धोडी अवघड आहे पहिले ४,५ प्रश्न एकदम अवघड होते 👎👎👎👎👎👎👎 बाकी सगळे प्रश्न एकदम छान होते 👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌😊😊😊😊😊😃😃😃😃😃😃👌👌👌👌🍫🍫🍫🍫

  3. छान आहे धोडी अवघड आहे पहिले ४,५ प्रश्न एकदम अवघड होते 👎👎 बाकी सगळे छान होत 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.