हळूच या हो हळूच या | इयत्ता दुसरी | बालभारती कविता -9

हळूच या हो हळूच या

इयत्ता दुसरी,बालभारती

kavita-9 ,Haluch ya ho haluch ya poem

हळूच या हो हळूच या,

प्रश्न-1) फुले कशाच्या मागे दडून बसतात?, प्रश्न-2) दवबिंदूचे सडे केव्हा पडतात? ,प्रश्न-3) फुले आनंदाने काय उधळतात?

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.