18.जननायक बिरसा मुंडा | 4थी ,मराठी

18) जननायक बिरसा मुंडा

या पाठावर आधारित टेस्ट सोडवा.

२० गुणांची टेस्ट असून लगेच निकाल समजतो. टेस्ट सोडवून पाठावरील संकल्पना समजण्यास फायदा होतो.

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.