नववी इतिहास टेस्ट

नववी इतिहास टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 इतिहासाची साधने क्लिक करा
2 भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी क्लिक करा
3 भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने क्लिक करा
4 आर्थिक विकास क्लिक करा
5 शैक्षणिक वाटचाल क्लिक करा
6 महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण क्लिक करा
7 विज्ञान व तंत्रज्ञान क्लिक करा 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30