सातवी गणित टेस्ट

सातवी गणित टेस्ट

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
विभाग-1
1 भौमितिक रचना क्लिक करा
2 पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार क्लिक करा
3 मसावि-लसावि क्लिक करा
4 कोन व कोनाच्या जोड्या क्लिक करा
5 परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया क्लिक करा
6 घातांक क्लिक करा
7 जोडस्तंभालेख क्लिक करा
8 बैजिक राशी व त्यावरील क्रिया क्लिक करा
विभाग-2
9 समप्रमाण व व्यस्तप्रमाण क्लिक करा
10 बँक व सरळव्याज क्लिक करा
11 वर्तुळ क्लिक करा
12 परिमिती व क्षेत्रफळ क्लिक करा
13 पायथागोरसचा सिद्धांत क्लिक करा
14 बैजिक सूत्रे वर्ग विस्तार क्लिक करा
15 सांखिकी क्लिक करा