आठवी सामान्य विज्ञान टेस्ट

आठवी सामान्य विज्ञान

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 सजीव सृष्टी व वर्गीकरण क्लिक करा
2 आरोग्य व रोग क्लिक करा
3 बल व दाब क्लिक करा
4 धारा विद्युत आणि चुंबकत्व क्लिक करा
5 अणूचे अंतरंग क्लिक करा
6 द्रव्याचे संघटन क्लिक करा
7 धातू-अधातू क्लिक करा
8 प्रदूषण क्लिक करा
9 आपत्ती व्यवस्थापन क्लिक करा
10 पेशी व पेशी अंगके क्लिक करा
11 मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था क्लिक करा
12 आम्ल ,आम्लारी ओळख क्लिक करा
13 रासायनिक बदल व रासायनिक बंध क्लिक करा
14 उष्णतेचे मापन व परिणाम क्लिक करा
15 ध्वनी क्लिक करा
16 प्रकाशाचे परावर्तन क्लिक करा
17 मानव निर्मित पदार्थ क्लिक करा
18 परिसंस्था क्लिक करा
19 ताऱ्यांची जीवनयात्रा क्लिक करा
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30