पाचवी परिसरअभ्यास भाग-2

पाचवी परिसरअभ्यास भाग-2

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 इतिहास म्हणजे काय? क्लिक करा
2 इतिहास आणि कालसंकल्पना क्लिक करा
3 पृथ्वीवरील सजीव क्लिक करा
4 उत्क्रांती क्लिक करा
5 मानवाची वाटचाल क्लिक करा
6 अश्मयुग : दगडाची हत्यारे क्लिक करा 
7 निवारा ते गाव वसाहती क्लिक करा
8 स्थिर जीवनाची सुरुवात क्लिक करा
9 स्थिर जीवन आणि नागरी संस्कृती क्लिक करा
10 ऐतिहासिक काळ क्लिक करा 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30