10. ऐतिहासिक काळ I 5वी | परिसर अभ्यास-2 | ऑनलाईन टेस्ट

10. ऐतिहासिक काळ

5वी ,परिसर अभ्यास-2

ऑनलाईन टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

  1. आपल्या टेस्ट खूप छान आहेत. ऐतिहासीक काळ या पाठवरील टेस्ट मधील प्रश्न स्वरुप विषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.कृपया तो स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावा अशी नम्र विनंती.

  2. पाचवीच्या गणित, हिंदी व इंग्रजी या विषयाच्या मेगा टेस्ट हव्या आहेत

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.