दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 टेस्ट

दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 अनुवांशिकता व उत्क्रांती क्लिक करा
2 सजीवातील जीवनप्रक्रिया-1 क्लिक करा
3 सजीवातील जीवनप्रक्रिया-2 क्लिक करा
4 पर्यावरण व्यवस्थापन क्लिक करा
5 हरित उर्जेच्या दिशेने क्लिक करा
6 प्राण्यांचे वर्गीकरण क्लिक करा
7 ओळख सुक्ष्यजीवशास्त्राशी क्लिक करा 
8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान क्लिक करा
9 सामाजिक आरोग्य क्लिक करा
10 आपत्ती व्यवस्थापन क्लिक करा
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30