चौथी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता चौथीसाठी  अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा भाग नसून विद्यार्थी,शिक्षक यांना मार्गदर्शक शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येतील.

                                                  आकारिक चाचणी १ प्रश्नपत्रिका                                                                 

अनु. विषय प्रश्नपत्रिका 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित – सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

आकारिक चाचणी २ प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय प्रश्नपत्रिका 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित – सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

प्रश्नपत्रिका सेट २

https://drive.google.com/file/d/1DikP9AGQlbUn5B9bOD3EnaXkbyPyPAoj/view?usp=sharing

प्रश्नपत्रिका सेट ३ 

https://drive.google.com/file/d/1wjGYbJW9Vme3yGEySib71pOMUqEKaDLo/view?usp=sharing

                                                          प्रथम सत्र संकलित प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय Drive link  
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित – सेमी  Download
४  इंग्रजी  Download
५  परिसर अभ्यास  Download

प्रश्नपत्रिका सेट 2 (निर्मिती-शिक्षकमित्र अहमदनगर)

https://drive.google.com/file/d/1l8ZthTIp-2S0oQESbE92yt57Irxnxnik/view?usp=drivesdk

सेमी गणितसाठी प्रश्नपत्रिका- 1 ते 4 (निर्मिती-शिक्षकमित्र अहमदनगर)

https://drive.google.com/file/d/1dQLV3FgMBMUZemy-UXrQhIx25O04MYzp/view?usp=drivesdk

                                                       द्वितीय सत्र संकलित प्रश्नपत्रिका

अनुक्रमणिका  विषय  सेट १   सेट २
१  मराठी  Download Download
२  गणित  Download Download
३  गणित – सेमी  Download Download
४  इंग्रजी  Download Download
५  परिसर अभ्यास  Download Download
६  कला,कार्या.,शा.शि Download Download

प्रश्नपत्रिका सेट ३ 

मराठी माध्यम डाऊनलोड

सेमी गणित डाऊनलोड

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.