वाचनपाठ 2 | 1ली ,बालभारती

वाचनपाठ 2

पान-४४) गोलातील शब्द घे. अर्थपूर्ण वाक्य तयार कर.

१.ताई घरी आली.

२.चेतन सूप पी.

३.लता चहा कर.

४.कमल सरबत कर.

५.लता घरी आली.

६.ताई पाऊस आला.

७.चेतन घर पाहा.

८.ताई सरबत पी.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.