कोण बनेल प्रज्ञावंत -भाग 9

प्रज्ञावंत म्हणजे काय?

सामान्य बुद्धीमत्तेपेक्षा जास्त हुशार! कोण बनेल प्रज्ञावंत या सामान्यज्ञान परीक्षेत २० गुणांची टेस्ट सोडवायची आहे.

प्रज्ञाशोध परीक्षा,मंथन परीक्षा व विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयोगी

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.