9वी घरचा अभ्यास | 9वी | घरचा अभ्यास

नववी घरचा अभ्यास

घरचा अभ्यास

अनु. दिनांक डाऊनलोड लिंक
1 19/09/2020 डाऊनलोड
2 20/09/2020 डाऊनलोड
3 21/09/2020 डाऊनलोड
4 22/09/2020 डाऊनलोड
5 23/09/2020 डाऊनलोड
6 24/09/2020 डाऊनलोड
7 25/09/2020 डाऊनलोड
8 26/09/2020 डाऊनलोड
9 27/09/2020 डाऊनलोड
10 28/09/2020 डाऊनलोड
11 29/09/2020 डाऊनलोड
12 30/09/2020 डाऊनलोड
13

घरचा अभ्यास

अनु. दिनांक लिंक
1 01/10/2020 डाऊनलोड
2 02/10/2020 डाऊनलोड
3 03/10/2020 डाऊनलोड
4 04/10/2020 डाऊनलोड
5 05/10/2020 डाऊनलोड
6 06/10/2020 डाऊनलोड
7 07/10/2020 डाऊनलोड
8 08/10/2020 डाऊनलोड
9 09/10/2020 डाऊनलोड
10 10/10/2020 डाऊनलोड
11 11/10/2020 डाऊनलोड
12 12/10/2020 डाऊनलोड
13 13/10/2020 डाऊनलोड
14 14/10/2020 डाऊनलोड
15 15/10/2020 डाऊनलोड
16 16/10/2020 डाऊनलोड
17 17/10/2020 डाऊनलोड
18 18/10/2020 डाऊनलोड
19 19/10/2020 डाऊनलोड
20 20/10/2020 डाऊनलोड
21 21/10/2020 डाऊनलोड
22 22/10/2020 डाऊनलोड
23 23/10/2020 डाऊनलोड
24 24/10/2020 डाऊनलोड
25 25/10/2020 डाऊनलोड 
26 26/10/2020 डाऊनलोड 
27 27/10/2020 डाऊनलोड 
28 28/10/2020 डाऊनलोड
29 29/10/2020 डाऊनलोड
30 30/10/2020 डाऊनलोड
31 31/10/2020 डाऊनलोड
32 1/11/2020 डाऊनलोड
अनु.

दिनांक

घरचा अभ्यास
1 02/11/2020 डाऊनलोड
2 03/11/2020 डाऊनलोड
3 04/11/2020 डाऊनलोड
4 05/11/2020 डाऊनलोड
5 06/11/2020 डाऊनलोड
6 07/11/2020 डाऊनलोड
7 08/11/2020 डाऊनलोड
8 09/11/2020 डाऊनलोड
9 10/11/2020 डाऊनलोड
10 11/11/2020 डाऊनलोड
11 12/11/2020 डाऊनलोड
12 13/11/2020 डाऊनलोड
13 14/11/2020 डाऊनलोड
14 15/11/2020 डाऊनलोड
15 16/11/2020 दिवाळी अभ्यास
16 17/11/2020 दिवाळी अभ्यास
17 18/11/2020 दिवाळी अभ्यास
18 19/11/2020 दिवाळी अभ्यास
19 20/11/2020

दिवाळी अभ्यास

घरचा अभ्यास

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 24/11/2020 डाऊनलोड
2 25/11/2020 डाऊनलोड
3 26/11/2020 डाऊनलोड
4 27/11/2020 डाऊनलोड
5 28/11/2020 डाऊनलोड

29/11/2020 ते 29/01/2020 घरचा अभ्यास उपलब्ध होणार नाही.

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
30 30/01/2021 डाऊनलोड
31 31/01/2021 डाऊनलोड
1 01/02/2021 डाऊनलोड
2 02/02/2021 डाऊनलोड
3 03/02/2021 डाऊनलोड
4 04/02/2021 डाऊनलोड
5 05/02/2021 डाऊनलोड
6 06/02/2021 डाऊनलोड
7 07/02/2021 डाऊनलोड
8 08/02/2021 डाऊनलोड
9 09/02/2021 डाऊनलोड
10 10/02/2021 डाऊनलोड
11 11/02/2021 डाऊनलोड
12 12/02/2021 डाऊनलोड
13 13/02/2021 डाऊनलोड
14 14/02/2021 डाऊनलोड
15 15/02/2021 डाऊनलोड
16 16/02/2021 डाऊनलोड
17 17/02/2021 डाऊनलोड
18 18/02/2021 डाऊनलोड
19 19/02/2021 डाऊनलोड
20 20/02/2021 डाऊनलोड
21 21/02/2021 डाऊनलोड
22 22/02/2021 डाऊनलोड
23 23/02/2021 डाऊनलोड
24 24/02/2021 डाऊनलोड
25 25/02/2021 डाऊनलोड
26 26/02/2021 डाऊनलोड
27 27/02/2021 डाऊनलोड
28 28/02/2021 डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/03/2021 डाऊनलोड
2 02/03/2021 डाऊनलोड
3 03/03/2021 डाऊनलोड
4 04/03/2021 डाऊनलोड
5 05/03/2021 डाऊनलोड
6 06/03/2021 डाऊनलोड
7 07/03/2021 डाऊनलोड
8 08/03/2021 डाऊनलोड
9 09/03/2021 डाऊनलोड
10 10/03/2021 डाऊनलोड
11 11/03/2021 डाऊनलोड
12 12/03/2021 डाऊनलोड
13 13/03/2021 डाऊनलोड
14 14/03/2021 डाऊनलोड
15 15/03/2021 डाऊनलोड
16 16/03/2021 डाऊनलोड
17 17/03/2021 डाऊनलोड
18 18/03/2021 डाऊनलोड
19 19/03/2021 डाऊनलोड
20 20/03/2021 डाऊनलोड
21 21/03/2021 डाऊनलोड
22 22/03/2021 डाऊनलोड
23 23/03/2021 डाऊनलोड
24 24/03/2021 डाऊनलोड
25 25/03/2021 डाऊनलोड
26 26/03/2021 डाऊनलोड
27 27/03/2021 डाऊनलोड
28 28/03/2021 डाऊनलोड
29 29/03/2021 डाऊनलोड
30 30/03/2021 डाऊनलोड
31 31/03/2021 डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/04/2021 डाऊनलोड
2 02/04/2021 डाऊनलोड
3 03/04/2021 डाऊनलोड
4 04/04/2021 डाऊनलोड
5 05/04/2021 डाऊनलोड
6 06/04/2021 डाऊनलोड
7 07/04/2021 डाऊनलोड
8 08/04/2021 डाऊनलोड
9 09/04/2021 डाऊनलोड
10 10/04/2021 डाऊनलोड
11 11/04/2021 डाऊनलोड
12 12/04/2021 डाऊनलोड
13 13/04/2021 डाऊनलोड
14 14/04/2021 डाऊनलोड
15 15/04/2021 डाऊनलोड
16 16/04/2021 डाऊनलोड
17 17/04/2021 डाऊनलोड
18 18/04/2021 डाऊनलोड
19 19/04/2021 डाऊनलोड
20 20/04/2021 डाऊनलोड
21 21/04/2021 डाऊनलोड
22 22/04/2021 डाऊनलोड
23 23/04/2021 डाऊनलोड
24 24/04/2021 डाऊनलोड
25 25/04/2021 डाऊनलोड
26 26/04/2021 डाऊनलोड
27 27/04/2021 डाऊनलोड
28 28/04/2021 डाऊनलोड
29 29/04/2021 डाऊनलोड
30 30/04/2021 डाऊनलोड

पुढील सर्व अपडेट्स आपणाला वेबसाईटवर टेस्टच्या स्वरुपात मिळतील.

ghracha abhyas download

 ऑनलाईन टेस्ट सराव पहिली ते दहावी टेस्ट एकाच क्लिक वर उपलब्ध