नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान टेस्ट

नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 गतीचे नियम क्लिक करा
2 कार्य आणि उर्जा क्लिक करा
3 धारा विद्युत क्लिक करा
4 द्रव्याचे मोजमाप क्लिक करा
5 आम्ल ,आम्लारी व क्षार क्लिक करा
6 वनस्पतीचे वर्गीकरण क्लिक करा
7 परीसंस्थेतील उर्जा प्रवाह क्लिक करा
8 उपयुक्त आणि उपद्रवी सूक्ष्मजीव क्लिक करा
9 पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्लिक करा
10 माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान क्लिक करा
11 प्रकाशाचे परावर्तन क्लिक करा
12 ध्वनीचा अभ्यास क्लिक करा 
13 कार्बनःएक महत्वाचे मूलद्रव्य क्लिक करा
14 पदार्थ आपल्या वापरातील क्लिक करा
15 सजीवांमधील जीवन प्रक्रिया क्लिक करा
16 आनुवंशिकता व परिवर्तन क्लिक करा
17 जैवतंत्रज्ञान ओळख क्लिक करा
18 अवकाश निरीक्षण -दुर्बिणी क्लिक करा
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30