नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान टेस्ट

नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 गतीचे नियम क्लिक करा
2 कार्य आणि उर्जा क्लिक करा
3 धारा विद्युत क्लिक करा
4 द्रव्याचे मोजमाप क्लिक करा
5 आम्ल ,आम्लारी व क्षार क्लिक करा
6 वनस्पतीचे वर्गीकरण क्लिक करा
7 परीसंस्थेतील उर्जा प्रवाह क्लिक करा
8 उपयुक्त आणि उपद्रवी सूक्ष्मजीव क्लिक करा
9 पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्लिक करा
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30