आठवी गणित टेस्ट

आठवी गणित टेस्ट

अ.क्र.            घटकाचे नाव   टेस्ट लिंक
विभाग-1
1 परिमेय व अपरिमेय संख्या क्लिक करा
2 समांतर रेषा क्लिक करा
3 घातांक व घनमूळ क्लिक करा
5 त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा क्लिक करा
5 विस्तार सूत्रे क्लिक करा
6 बैजिक राशीचे अवयव क्लिक करा
7 चलन क्लिक करा
8 चौकोन रचना व चौकोनाचे प्रकार क्लिक करा
9 सूट व कमिशन क्लिक करा
विभाग-2
10 बहुपदींचा भागाकार क्लिक करा
11 सांख्यिकी क्लिक करा
12 एकचल समीकरणे क्लिक करा
13 त्रिकोणांची एकरूपता क्लिक करा
14 चक्रवाढव्याज क्लिक करा
15 क्षेत्रफळ क्लिक करा
16 पृष्ठफळ व घनफळ क्लिक करा
17 वर्तुळ – जीवा व कंस क्लिक करा