सातवी भूगोल टेस्ट

सातवी भूगोल टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 ऋतुनिर्मिती क्लिक करा
2 सूर्य ,चंद्र, पृथ्वी क्लिक करा
3 भरती ओहोटी क्लिक करा
4 हवेचा दाब क्लिक करा
5 वारे क्लिक करा
6 नैसर्गिक प्रदेश क्लिक करा 
7 मृदा क्लिक करा 
8 ऋतूनिर्मिती (भाग-2) क्लिक करा
9 कृषी क्लिक करा
10 मानवी  वस्ती क्लिक करा
11 समोच्य रेषा नकाशा आणि भूरूपे क्लिक करा
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30