3.5 – My fruit Basket | Std- 1st | Subject-ENGLISH

My fruit Basket

My fruit Basket – standard one ,
subject -English…Name of fruits
Test 1
Test created by Smt. Sadhana Zite Madam

Test 2

Author: Active Guruji

Blogger

15 thoughts

  1. Thank you Sadhana Madam !!
    It was very nice and entertaining test for my son

  2. फार चांगला उपक्रम आहे

  3. अशा प्रकारच्या टेस्ट घेतल्याने मुलांची प्रगती चांगली होतेय

  4. आकर्षित विध्यार्थ्यांना आवडतील व टेस्ट सोडवण्यासाठी आवड निर्माण करणारे पेपर आहेत असे

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.