दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 टेस्ट

दहावी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 गुरुत्वाकर्षण क्लिक करा
2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण क्लिक करा
3 रासायनिक अभिक्रिया व . क्लिक करा
4 विद्युत धारेचे परिणाम क्लिक करा
5 उष्णता क्लिक करा
6 प्रकाशाचे अपवर्तन क्लिक करा 
7 भिंगे आणि त्यांचे उपयोग क्लिक करा 
8 धातू-विज्ञान क्लिक करा 
9 कार्बनी संयुगे क्लिक करा
10 अवकाश मोहिमा क्लिक करा
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30