दहावी भूगोल टेस्ट

दहावी भूगोल टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 क्षेत्रभेट क्लिक करा
2 स्थान व विस्तार क्लिक करा
3 प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली क्लिक करा
4 हवामान क्लिक करा
5 नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी क्लिक करा
6 लोकसंख्या क्लिक करा 
7 मानवी वस्ती क्लिक करा
8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय क्लिक करा
9 पर्यटन ,वाहतूक व संदेशवहन क्लिक करा 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30