1ली ते 8वी | Online First Term | प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन (Online)

1ली ते 8वीचाचणी सोडवा व आपला स्क्रीनशॉट वर्गशिक्षकांना पाठवा.
अनु. इयत्ता टेस्ट लिंक
पहिली क्लिक करा
दुसरी क्लिक करा
3 तिसरी क्लिक करा
4 चौथी क्लिक करा
5 पाचवी क्लिक करा
6 सहावी क्लिक करा
7 सातवी क्लिक करा
8 आठवी क्लिक करा