3री-घरचा अभ्यास

3री-घरचा अभ्यास

रोजचा घरचा अभ्यास डाऊनलोड करा….

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 02/11/2020 डाऊनलोड
2 03/11/2020 डाऊनलोड
3 04/11/2020 डाऊनलोड
4 05/11/2020 डाऊनलोड
5 06/11/2020 डाऊनलोड
6 07/11/2020 डाऊनलोड
7 08/11/2020 डाऊनलोड
8 09/11/2020 डाऊनलोड
9 10/11/2020 डाऊनलोड
10 11/11/2020 डाऊनलोड
11 12/11/2020 दिवाळी अभ्यास
12 13/11/2020 दिवाळी अभ्यास
13 14/11/2020 दिवाळी अभ्यास
14 15/11/2020 दिवाळी अभ्यास
15 16/11/2020 दिवाळी अभ्यास
16 17/11/2020 दिवाळी अभ्यास
17 18/11/2020 दिवाळी अभ्यास
18 19/11/2020 दिवाळी अभ्यास
19 20/11/2020 दिवाळी अभ्यास
20 21/11/2020 डाऊनलोड
21 22/11/2020 मनोरंजक अभ्यास
22 23/11/2020 डाऊनलोड
23 24/11/2020 डाऊनलोड
24 25/11/2020 डाऊनलोड
25 26/11/2020 डाऊनलोड
26 27/11/2020 डाऊनलोड
27 28/11/2020 डाऊनलोड
28 29/11/2020 मनोरंजक अभ्यास
29 30/11/2020 डाऊनलोड
30 1/12/2020 डाऊनलोड

पुढील दिवसांचा अभ्यास मिळवण्यासाठी खालील चित्राला क्लिक करा…

ghracha abhyas download

 ऑनलाईन टेस्ट सराव पहिली ते दहावी टेस्ट एकाच क्लिक वर उपलब्ध