20.आपुले जगणे…आपुली ओळख! | नववी | मराठी

20.आपुले जगणे…आपुली ओळख! नववी ,मराठी मनोरंजक टेस्ट सोडवा… Loading…

19. प्रीतम | नववी | मराठी-ऑनलाईन टेस्ट

19. प्रीतम नववी ,मराठी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

18. हसरे दु:ख | नववी | मराठी-ऑनलाईन टेस्ट

18. हसरे दु:ख नववी ,मराठी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट सोडवा… Loading…

17.ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ | नववी | मराठी-ऑनलाईन टेस्ट

17.ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ नववी, मराठी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

16.वनवासी | 9वी | मराठी | ऑनलाईन टेस्ट

16.वनवासी 9वी ,मराठी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

10.आपत्ती व्यवस्थापन | दहावी | विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2

10.आपत्ती व्यवस्थापन दहावी-SSC विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 Loading…

Fill in the blanks Page no.23 | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

Fill in the blanks Page no.23 4थी , इंग्रजी ऑनलाईन टेस्ट Loading…

TIME POEM Page no.33 | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

TIME POEM Page no.33 4थी , इंग्रजी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

Circle-2 | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

Circle-2 4थी ,इंग्रजी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

Four things about me | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

Four things about me 4थी ,इंग्रजी ऑनलाईन टेस्ट Loading…

1.3 Let’s Speak | 2री | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

1.3 Let’s Speak 2री,इंग्रजी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

An action song | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

An action song 4थी , इंग्रजी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Online Test Loading…

Mannu’s Maths ,Part-2 | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

Mannu’s Maths Part-2 4थी ,इंग्रजी ऑनलाईन टेस्ट Loading…

Munnu’s Maths Part-1 | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

Munnu’s Maths 4थी ,इंग्रजी मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट Loading…

In a biscuit factory | 4थी | इंग्रजी | ऑनलाईन टेस्ट

In a biscuit factory 4थी , इंग्रजी ऑनलाईन टेस्ट Loading…