11.शायिस्तेखानाची फजिती

11.शायिस्तेखानाची फजिती | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-2

11.शायिस्तेखानाची फजिती 4थी,  परिसर अभ्यास भाग-2 ऑनलाईन टेस्ट Loading…

23.वय जसजसे वाढते

23.वय जसजसे वाढते | 3री | परिसर अभ्यास | ऑनलाईन टेस्ट

23.वय जसजसे वाढते 3री,परिसर अभ्यास  ऑनलाईन टेस्ट Loading…

17.माझी जडणघडण

17.माझी जडणघडण | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-1 | ऑनलाईन टेस्ट

17.माझी जडणघडण 4थी ,परिसर अभ्यास भाग-1 ऑनलाईन टेस्ट Loading…

12.पुरंदरचा वेढा व तह

12.पुरंदरचा वेढा व तह | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-2 | ऑनलाईन टेस्ट

12.पुरंदरचा वेढा व तह 4थी, परिसर अभ्यास भाग-2 ऑनलाईन टेस्ट Loading…

16.दिवस व रात्र

16.दिवस व रात्र | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-1 | ऑनलाईन टेस्ट

16.दिवस व रात्र 4थी ,परिसर अभ्यास भाग-1 ऑनलाईन टेस्ट Loading…

14.गड आला, पण सिंह गेला !

14.गड आला, पण सिंह गेला ! | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-2

14.गड आला, पण सिंह गेला ! 4थी , परिसर अभ्यास भाग-2 ऑनलाईन टेस्ट Loading…

17.पुस्तके

17.पुस्तके | 5वी | मराठी | Online Test -Marathi

17.पुस्तके 5वी ,मराठी Online Test -Marathi Loading…

15.एक अपूर्व सोहळा

15.एक अपूर्व सोहळा | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-2

15.एक अपूर्व सोहळा 4थी ,परिसर अभ्यास भाग-2 Online Test Loading…

13.बादशहाच्या हातावर तुरी दिल्या

13.बादशहाच्या हातावर तुरी दिल्या | 4थी | परिसर अभ्यास भाग-2

13.बादशहाच्या हातावर तुरी दिल्या 4थी ,परिसर अभ्यास भाग-2 Online Test Loading…

3.संविधानाची वैशिष्ट्ये | 7वी | नागरिकशास्त्र | ऑनलाईन टेस्ट

3.संविधानाची वैशिष्ट्ये 7वी ,नागरिकशास्त्र ऑनलाईन टेस्ट Loading…

11.कृषक गान | 10वी | हिंदी-लोकभारती | ऑनलाईन टेस्ट

11.कृषक गान 10वी , हिंदी-लोकभारती ऑनलाईन टेस्ट Online Test Loading…

10.ठेस ( पूरक पठन -गद्य) | 10वी | हिंदी-लोकभारती | ऑनलाईन टेस्ट

10.ठेस ( पूरक पठन -गद्य) 10वी , हिंदी-लोकभारती ऑनलाईन टेस्ट Loading…

9.रीढ़ की हड्डी | 10वी | हिंदी-लोकभारती | ऑनलाईन टेस्ट

9.रीढ़ की हड्डी 10वी ,हिंदी-लोकभारती ऑनलाईन टेस्ट Online Test… Loading…

7.खडक व खडकांचे प्रकार | 6वी | भूगोल | ऑनलाईन टेस्ट

7.खडक व खडकांचे प्रकार 6वी , भूगोल ऑनलाईन टेस्ट Loading…

6.ऐ सखि !| 9वी | हिंदी | ऑनलाईन टेस्ट

6.ऐ सखि ! 9वी ,हिंदी  ऑनलाईन टेस्ट मनोरंजक टेस्ट सोडवा… Loading…