11.स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा

स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा पाठावर आधारित मनोरंजक ऑनलाईन टेस्ट सोडवा. २० गुणांची टेस्ट असून लगेच निकाल समजतो. टेस्ट सोडवून पाठावरील संकल्पना समजण्यास फायदा होतो.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.