सांगा पाहू

पान-४२ ) सांगा पाहू,आत काय काय आहे?

१.बॉक्स

बॉक्समध्ये भेटवस्तू ठेवतात.भेटवस्तू भेट देण्यासाठी बॉक्स वापरतात.

२.डब्बा

डब्यात ज्वारी,गहू,बाजरीचे पीठ ठेवतात तसेच वेगवेगळ्या वस्तू साठवून ठेवतात.

३.पिशवी

पिशवीमध्ये बाजार केला जातो,किराणा,भाजीपाला भरून आणता येतो.

४.दप्तर

शाळेच्या दप्तरात पेन,वही,पुस्तक असे शाळेचे साहित्य ठेवता येते.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.