रिकाम्या जागा

योग्य शब्द लिही.

अ) मी रोज सकाळी लवकर उठतो .

आ) मंगेश शाळेत जातो .

इ) वैशाली चेंडू फेक .

ई) आजी कोथिंबीर दे .

प्रश्न-२) योग्य शब्द निवड व वाक्य पूर्ण कर .

( काढला ,आहे ,खाल्ला ,विकले , घेतला ,गेले )

आज बुधवार .गावचा बाजार आहे .आई-बाबा कांदे घेऊन बाजारला गेले .बाजारात जाऊन कांदे विकले .मुलीसाठी त्यांनी खाऊ विकत घेतला .घरी येताच पिशवीतील खाऊ काढला .सर्वांनी आनंदाने खाऊ खाल्ला .

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

  1. लाँकडाऊन कालावधीत आपण जो शैक्षणिक आँनलाईन अभ्यासक्रम घटक निहाय पाठविता तो अतिशय उपयुक्त पडला आहे. धन्यवाद असाच पुढे ही पाठवावा ही नम्र विनंती.

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.