माझे कुटुंब

माझे कुटुंब

चित्र बघ.ऐक.चित्राविषयी गप्पा मार.(पान. ८)

चित्र.१

aai

चित्रातील मुलगी तिच्या आईला म्हणत आहे की,माझा अभ्यास पूर्ण झाला आहे.

मी बाबांकडे बागेत जाऊ का?

आई संगणकावर काहीतरी काम करत आहे.

चित्र.२

baba

मुलगी व बाबा बागेविषयी गप्पा मारत आहेत.मुलगी म्हणते की आपली बाग किती सुंदर आहे.

मी तुम्हांला पाणी घालायला मदत करू का?

चित्र बघ.चित्राविषयी गप्पा मार.(पान .९)

चित्र.१

dada

मुले विटीदांडू खेळत आहेत.

मुलगी म्हणत आहे की मलाही तुमच्या बरोबर खेळायचे आहे.

चित्र.२

आजी

आजी व आजोबा बाकावर बागेत बसले आहेत.

मुलगी त्यांना म्हणते,चला आपण घरी जाऊया.

टेस्ट सोडवा

येथे क्लीक करा

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.