गमती शोध

गमती शोध- (पान 23)

चित्र बघ,त्यातील गमती शोध व सांग.

१.वाघाला पंख आहेत.

२.पक्षी मोबाईलवर बोलत आहेत.

३.उंदीर मांजराच्या मागे पळत आहे.

४.कोंबडीला शिंगे आहेत.

५.कासव झाडावर चढत आहे.

६.कोल्हा संगणक चालवत आहे.

७.मेंढीला तुरा दाखवला आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.