काना ओळख

पान-१८) काना ओळख

kana

प्रश्न-काना असलेले शब्द सांगा.

उत्तर-

१.मामा

२.काना

३.दादा

४.काम

५.दाम

६.दार

७.खार

८.खास

९.बारा

१०.मला

११.मका

१२.लाल

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.